Nếu bạn làm việc với Excel hàng ngày, bạn nên dành thêm 10 phút để mài giũa và cải thiện các trò chơi phím tắt của mình, bởi vì khoản đầu tư 10 phút này sẽ hoàn vốn nhanh chóng theo cấp số nhân. Nếu không có thêm quảng cáo, chúng ta hãy đi sâu vào.

Cơ bản & Chung

Bắt đầu với một số cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất trong tất cả các loại quy trình làm việc Excel. Điều quan trọng là giảm thiểu việc sử dụng chuột và làm nhiều nhất có thể với bàn phím để giúp bạn tiết kiệm thời gian và cải thiện độ chính xác.

 • F2 – Chỉnh sửa Ô, Hiển thị Công thức (tránh nhấp đúp)
 • F2 + F9 – Hiển thị dưới dạng số đầu vào * hữu ích để kiểm tra số nhưng nhấn ESC sau (hoặc bạn sẽ thay đổi công thức thành đầu vào)
 • Alt + H + 0 – Thêm một số thập phân *yêu cầu nhấn tất cả các phím cùng một lúc
 • Alt + H + 9 – Xóa một số thập phân *yêu cầu nhấn tất cả các phím cùng một lúc
 • Ctrl + Z – Hoàn tác hành động cuối cùng
 • Ctrl + Y – Làm lại (Hoàn tác ngược)
 • Ctrl + O – Mở tệp
 • Ctrl + S – Lưu tập tin & F12 – Lưu thành
 • F9 – Tính toán lại Workbook
 • Ctrl + ; – Chèn ngày hiện tại
 • Alt + W + Q – Phóng to (gõ% zoom, hữu ích với tập dữ liệu lớn)
 • Ctrl X – Cắt
 • Ctrl C – Sao chép
 • Ctrl + Alt + V – Dán đặc biệt, sẽ kích hoạt lời nhắc để có thêm tùy chọn.

Lựa chọn & Điều hướng

Điều hướng qua bảng tính Excel có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn đang xử lý một tập dữ liệu lớn.

 • Ctrl + Arrowkey – Chuyển đến Edge of Content
 • Ctrl + Spacebar – Chọn cột
 • Shift + Spacebar – Chọn hàng
 • Ctrl + Plus (# pad) – Chèn Hàng / Chèn Cột
 • Ctrl + Minus (# pad) – Xóa hàng / Xóa cột
 • Ctrl + F – Tìm thấy
 • Ctrl + H – Tìm thay thế
 • Shift + Tab – Chuyển đổi Sổ làm việc (tab)
 • Ctrl + Pageup / Pagedown – Di chuyển đến Tab Trang tính Tiếp theo / Trước đó
 • Ctrl + Home – Di chuyển đến Ô A1 (trên cùng bên trái)
 • Ctrl + End – Di chuyển đến ô dưới cùng bên phải

Định dạng

Nếu trang tính Excel của bạn đầy màu sắc, bạn có thể muốn nắm vững phần phím tắt này.

 • Ctrl + B – In đậm
 • Ctrl + I – Chữ in nghiêng
 • Alt + H + B + P – Đường viền trên cùng * để thêm dòng
 • Alt + E + S + F – Dán Công thức (sau Ctrl + C) * F4 lặp lại hành động tương tự cho các ô khác sau khi dán một lần
 • Alt + E + S + T – Định dạng dán (sau Ctrl + C) * F4 lặp lại hành động tương tự cho các ô khác sau khi dán một lần
 • Alt + E + S + V – Dán Giá trị (sau Ctrl + C) * F4 lặp lại hành động tương tự cho các ô khác sau khi dán một lần
 • Alt + H + H – Tô màu
 • Alt + H + L + C + S – Xóa định dạng có điều kiện
 • Alt + H + F + C – Màu phông chữ
 • Alt + H + F + S – Cỡ chữ
 • Ctrl + 1 – Mở Đối thoại Định dạng

Thao tác dữ liệu

Điều này rất hữu ích nếu bạn cần làm việc thường xuyên với các cột và hàng và công thức Excel.

 • Shift + F2 – Thêm bình luận
 • Alt + R + D – Xóa nhận xét
 • Alt + D + G + G – Nhóm hàng / cột
 • Alt + D + G + U – Bỏ nhóm các hàng / cột
 • Alt + D + G + H – Ẩn các hàng / cột được nhóm
 • Alt + D + G + S – Hiển thị các hàng / cột được nhóm
 • Alt + = – Tự động tổng hợp các ô liền kề

Khác

Ngoài những điều trên, đây là một số phím tắt khác mà bạn có thể thấy hữu ích. Không cần truy cập macro Excel, vẫn có khá nhiều phím tắt mà bạn có thể thành thạo.

 • Ctrl + K – Chỉnh sửa Hyper Link
 • Alt + T + U + T – Tiền lệ theo dõi
 • Alt + T + U + D – Theo dõi người phụ thuộc
 • Alt + T + U + A – Loại bỏ các Mũi tên Tiền lệ / Phụ thuộc
 • Ctrl + Shift + [ – Highlight All Precedents *F5 + [Enter] – trở lại
 • Ctrl + Shift + ] – Làm nổi bật Tất cả những người phụ thuộc
 • Ctrl + [ – Highlight Direct Precedents *F5 + [Enter] – trở lại
 • Ctrl + ] – Làm nổi bật Người phụ thuộc trực tiếp
 • Alt + ` – Hiển thị tất cả các công thức
 • Alt + W + F + F – Đóng băng / Mở băng các ngăn xung quanh ô hiện tại